Przeznacz 1% swojego podatku na Diamonds

By: Łapa  |  8 February 2013

Jak to zrobić?

,

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT: - PIT 28 – rubryki „M” i „N”, poz. 126-130 - PIT 36 – rubryki „O” i „P”, poz. 305-309 - PIT 36L – rubryki „N” i „O”, poz. 105-109 - PIT 37 – rubryki „H” i „I”, poz. 124-128 - PIT 38 – rubryki „G” i „H”, poz. 58-62

,

1. W każdym przypadku w pierwszej z wymienionych rubryk należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego, w naszej sytuacji jest to numer:

,

KRS Fundacji Partnerstwo:

,

0000197334

,

2. W drugiej rubryce należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać (może to być maksymalnie 1% obliczonego podatku).

,

3. W trzeciej rubryce w pozycji „Cel szczególny 1%” należy wpisać pełną nazwę i adres klubu, któremu chcemy przekazać 1% swojego podatku, czyli:

,

4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 M. 40, WARSZAWA 00-938

,

4. W pozycji kolejnej możecie zadecydować czy chcecie, aby wasze dane osobowe zostały przekazane do klubu sportowego, któremu przekazujecie darowiznę tj. imię, nazwisko, adres oraz kwota 1%. Dane te zostaną przekazane, jeżeli zaznaczycie iksem kwadrat w przedostatniej pozycji.

,

Przykład jest dostępny na zdjęciu.