Jak przekazać 1% podatku dla Twojego klubu sportowego?

By: Łapa  |  14 March 2012

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT:

,

- PIT 28 – rubryki „M” i „N”, poz. 125-129
- PIT 36 – rubryki „O” i „P”, poz. 301-305
- PIT 36L – rubryki „N” i „O”, poz. 104-108
- PIT 37 – rubryki „H” i „I”, poz. 122-126
- PIT 38 – rubryki „G” i „H”, poz. 57-61

,

 1. W każdym przypadku w pierwszej z wymienionych rubryk należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego, w naszej sytuacji jest to numer:

,

 KRS Fundacji Partnerstwo: 0000197334

,

 2. W drugiej rubryce należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać (może to być maksymalnie 1% obliczonego podatku).

,

 3. W trzeciej rubryce w pozycji „Cel szczególny 1%” należy wpisać pełną nazwę i adres klubu, któremu chcemy przekazać 1% swojego podatku, czyli:

,

 4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 M. 40, WARSZAWA 00-938

,

 4. W pozycji kolejnej możecie zadecydować czy chcecie, aby wasze dane osobowe zostały przekazane do klubu sportowego, któremu przekazujecie darowiznę tj. imię, nazwisko, adres oraz kwota 1%. Dane te zostaną przekazane, jeżeli zaznaczycie iksem kwadrat w przedostatniej pozycji wyrażamy zgodę na przekazanie Fundacji podstawowych danych.

,

 

,

PRZYKŁAD - Na podstawie deklaracji PIT 37

, , , , , , , , , , , ,
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP),

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

,
122. Numer KRS 0000197334Wnioskowana kwota,

Kwota z poz. 123 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

,
123.,

34 zł 70 gr

,
,

I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 124 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 125 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska I adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 123. W pozycji 126 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

, , , , , , , , , , ,
124. Cel szczegółowy 1%   4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL, UL.ZWYCIĘZCÓW 28 M. 40, WARSZAWA 00-938
126.125. Wyrażam zgodę,

X

,
,

 

,

WAŻNE!

,

Bardzo ważne jest wypełnienie pozycji „Cel szczególny 1%” wpisując nazwę i adres klubu, ponieważ jeżeli nie wypełnicie tych danych pieniądze, które przekażecie pozostaną w Fundacji Partnerstwo i nie zostaną przelane na nasze konto.

,

 

,

Instrukcja w pdf do pobrania

,