Diamentowy gadżet

By: Łapa  |  11 December 2011

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu).

,

Dla każdej osoby, która przekaże kwotę powyżej 25,- na konto naszego klubu czeka Koszulka. Kwota od 8,- do 25,- jest premiowana naklejką z naszym logo.

,

4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL

,

Ul. Zwycięzców 28 lok 40
03-938 Warszawa

,

Nr konta bankowego: Millennium Bank 67 1160 2202 0000 0001 6307 5028

,

Ważne jest dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie w tytule - "darowizna na upowszechnianie sportu”.