1% podatku

Jak przekazać 1% podatku na Warsaw Diamonds?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT:
- PIT 28 – poz. 126-130
- PIT 36 – poz. 305-309
- PIT 36L – poz. 105-109
- PIT 37 – poz. 124-128
- PIT 38 – poz. 58-62

1. W każdym przypadku w pierwszej z wymienionych rubryk należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego, nasz numer KRS 0000353409.

2. W drugiej rubryce należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać (może to być maksymalnie 1% obliczonego podatku).

3. W trzeciej rubryce w pozycji „Cel szczególny 1%” - wpisać nazwę klubu: 4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL ul. Zwycięzców 27 lok. 40, Warszawa

4. W pozycji kolejnej możecie zadecydować czy chcecie, aby wasze dane osobowe zostały przekazane do klubu sportowego, któremu przekazujecie darowiznę tj. imię, nazwisko, adres oraz kwota 1%. Dane te zostaną przekazane, jeżeli zaznaczycie iksem kwadrat w przedostatniej pozycji - wyrażamy zgodę na przekazanie Stowarzyszeniu podstawowych danych.

PRZYKŁAD - Na podstawie deklaracji PIT 37

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
124. Numer KRS 0000353409 Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
125. 34 zł 70 gr
I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska I adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
126. Cel szczegółowy 1%   4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL ul. Zwycięzców 27 lok. 40,
Warszawa
128. 127. Wyrażam zgodę X