Jakub Rogowski
Numer #0
Pozycje T
Ręka rzucająca Prawa
Odbijanie Prawa